Župa sv. Lovre

Povijest Župe sv. Lovre u Trogiru seže u ranokršćansko doba. O katedrali povjesničar Ivan Lucić piše da „mora da je najstarija crkva u gradu, budući da je spominje car Konstantin Porfirogenet koji je živio prije tisuće godine Gospodnje“. U temeljima današnje katedrale doista su nađeni ostaci ranokršćanske crkve, pa se slobodno može govoriti o kontinuitetu kršćanstva na otoku od 5. stoljeća do danas.

Pretpostavlja se da se postanak trogirske biskupije može datirati već u 8. stoljeće, a poznato je da biskup u Trogiru stoluje 998. godine. Katedrala je posvećena sv. Lovri, španjolskom đakonu koji je mučen i pogubljen u Rimu, za cara Valerijana, 258. godine.

O drugim crkvama na teritoriju današnje Župe sv. Lovre Lucić piše da su, prema povijesnim izvorima, do 12. stoljeća postojale još samo tri: crkva i samostan sv. Ivana Krstitelja, crkva Sv. Lava i crkva Sv. Duje. Ostaci crkve Sv. Duje pronađeni su u temeljima današnje crkve Sv. Nikole, dakle kraj južnih, dok se crkva Sv. Lava nalazila blizu sjevernih gradskih vrata.

Crkva sv. Martina, smještena južno od glavnog gradskog trga, nastala je u 9.st., a kasnije je u nju prenesen kult sv. Barbare nakon što je srušena njena crkva na kopnu. U starom je dijelu grada kao najmlađa u ovom nizu podignuta crkva Sv. Petra u 17. stoljeću. U sklopu Župe sv. Lovre na području Novoga grada i danas stoje crkva Svih Svetih i crkva Gospe od Karmela.

Svojevremeno su ovi spomenici bili živući dokaz snage vjere gusto naseljenog grada na otoku, pa je svaka četvrt imala svoju crkvu i svoga zaštitnika, pripadajući Trogirskom kaptolu i štujući zaštitnika sv. Lovru i suzaštitnika sv. Ivana, sve do ukidanja biskupije 1828.godine. O prisutnosti žive Crkve govore i samostani redovnica benediktinki i dva muška samostana; samostan dominikanaca i franjevački samostan Sv. Ante na Dridu.

Nakon Drugog vatikanskog koncila dogodila se promjena u strukturi velikih župa kakva je do tada bila i trogirska. Od jedne župe nastale su ubrzo, biskupskom odredbom, tri nove župe: župa Sv. Lovre, župa Sv. Jakova na Čiovu i župa Gospe od Anđela na kopnenom dijelu Trogira. Uz ove tri župe, Trogirskom dekanatu pripadaju i župe u Slatinama, Arbaniji, Okrugu, Segetu, Vinišću i Drveniku Velikom.

Danas naša Župa broji oko 4500 vjernika. Božja služba primarno se vrši u katedrali, dok se u ostalim crkvama služi na blagdane titulara crkve.