Župni arhiv i biblioteka Župe sv. Lovre

​Župni arhiv i biblioteka Župe sv. Lovre u Trogiru vrijedna su zbirka isprava i knjiga koje svjedoče o djelatnosti osnovne jedinice organiziranoga crkvenoga života na području Trogira. Župni arhiv sadržava matične knjige krštenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, knjige stanja duša, knjige bratovština, misa, nedjeljnih obavijesti, računske knjige i dr. Obveza pisanja Matičnih knjiga proizašla je iz odluke Tridentskog sabora koji je održan između 1545. i 1563. godine. Međutim, uz župni arhiv Župa sv. Lovre u Trogiru čuva i dokumente starije od 16. stoljeća, odnosno, arhiv Trogirskog kaptola.Kaptolski arhiv katedrale Sv. Lovre u Trogiru sadrži zbirku dokumenata od razdoblja ranog srednjeg vijeka do 1828. godine kad je trogirska dijeceza ukinuta i priključena splitskoj i šibenskoj. Arhiv sadrži vrlo vrijednu kolekciju pergamena, među kojima i brojne isprave papinske kancelarije. U rukopisnoj građi se ističe zbirka Operaria pisana rukom Pavla Andreisa, grbovnik trogirskih biskupa, te brojan rukopisni materijal vezan uz poslove Trogirske biskupije. Građa se nalazi u kutijama gdje su pohranjeni i katastarski prerisi dobara trogirske Crkve kao i najraznovrsniji pisani materijal. Naročito je obilna građa 18. i 19. stoljeća, koja sačinjava pretežni dio arhiva.


Budući da je dio arhivske građe Župe sv. Lovre restauriran, Župa sv. Lovre započela je projekt uređenja arhiva i biblioteke kako bi se uredio prostor i uveo sustav pristupa za korisnike. U tu su svrhu obnovljene prostorije nad sakristijom katedrale, te je započet proces inventarizacije građe. Zbog pojačanog interesa građanstva i znanstvene zajednice za građu koja se čuva u našem arhivu, nastojat ćemo što skorije stvoriti uvjete za korisnike, te molimo za razumijevanje i strpljenje.

Obavijesti o dovršetku uređenja biblioteke, te o uvjetima pristupa građi bit će na vrijeme objavljene na internetskim stranicama Župe.