Raspored župnog vjeronauka 2020./2021.

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA:

UTORAK:


V. razred - 8:00 sati

I. i II. razred - 8:45 sati

VI. razred - 9:30 sati

ČETVRTAK:
 

VIII. razred - 8:30 sati

VII. razred - 9:15 sati

Vjeronauk za ove uzraste održava se svakih 15 dana!

SUBOTA:
 

IV. razred - 8.30 sati (svake druge subote do Božića)

III. razred - prvopričesnici - 9:30 sati (svake subote)


Krizmanici (II razr. sr. šk.) - 10:30 sati (svake subote)

I. razr. sr. šk. u 11:30 sati (svake druge subote)

III. razr. sr. šk. - nemaju vjeronauk do Božića

Ministranti - svake druge subote u 11.30 sati

Dječji zbor - pjevanje svake subote u 15:30 sati.

Vjeronauk i sastanci održavaju se u vjeronaučnoj dvorani. Za sve nejasnoće ili druga pitanja obratite se župniku don Vinku.

BEZ VJERONAUKA VJERA SLABI,

A KATOLIČKA MLADEŽ PROPADA!

VAŽNA NAPOMENA ZA DRUGO POLUGODIŠTE

IV. razred - vjeronauk će imati svake subote ujutro u 8.30 sati (lanjski kandidati za prvu pričest).

III. razr. sr. šk. - vjeronauk će imati svake subote ujutro u 10.30 sati (lanjski kandidati za krizmu).

PRVA PRIČEST - za IV. razred će biti u nedjelju 11. travnja 2021. u 10 sati.

PRVA PRIČEST - za III. razred će biti u nedjelju 18. travnja 2021. u 10 sati.

III. razr. sr. šk. i II. razr. sr. šk. - će primiti istog dana sakrament sv. krizme ili do kraja travnja ili početkom svibnja 2021.

TKO MOŽE BITI KUM NA SAKRAMENTIMA KRŠTENJA I KRIZME?


Sakrament krštenja i potvrde (krizme) traži da primatelj sakramenta ima kuma ili kumu. Zadaća kuma je da pomaže kumčetu u njegovu rastu u vjeri (usp. ZKP, kan. 872), što znači da i sam mora biti poučen o bitnim svojstvima vjere, te biti praktikant vjere. Reći će sv. Augustin da je bolje ne imati kuma nego imati takvoga koji će biti na sablazan. Ulogu kuma ne mogu zamijeniti svjedoci, ali oni mogu biti pridodani kumu. Zakonik Crkve jasno propisuje koja svojstva mora imati kum, tj. propisuje kad netko ne može biti kum (ZKP, kan 874§1).                                                                                              

Uvjeti za kumstvo: 1/ kum mora biti katolik, koji je krizman i pričešćen; 2/ da je praktičan vjernik (to znači da ide u crkvu; ako ima djecu da ih šalje na vjeronauk ili da mu dijete pohađa vjerski odgoj u vrtiću, da prima blagoslov obitelji…); 3/ da je navršio 16 godina, osim ako veliki pastoralni razlozi traže iznimku, koju će procijeniti župnik ili djelitelj sakramenta; 4/ da je sposoban služiti se razumom (kan. 11); 5/ da živi u regularnom crkvenom braku ili da je slobodan.
 

Tko ne može biti kum: 1/ ne mogu biti kumovi otac ili majka djeteta; 2/ tko se ispisao iz Katoličke Crkve ili pripada nekoj drugoj crkvenoj zajednici (protestant, pravoslavni) ili se smatra ateistom ili nevjernikom; 3/ onaj tko živi u neregularnom braku (tko je vjenčan samo civilno, živi u vanbračnoj zajednici ili tome slično….); 4/ onaj tko može biti od velike sablazni (drogeraš, razbojnik, živi nemoralno…)

Svaka druga osoba koja može primati sakramente može biti i kum-a. Ona osoba koju je napustio bračni drug i živi sama, tj. nije u novoj ženidbenoj vezi i prima sakramente (praktični vjernik), načelno može biti kum-a, ali o tome treba razgovarati sa svojim župnikom.


Potvrdu ili svjedočanstvo za kumovanje izdaje župnik župe stanovanja kuma ili kume i kumovi se uvijek trebaju najprije obratiti svome župniku.
 

 

SVJEDOCI NA SAKRAMENTU ŽENIDBE

 


Na sakramentu ženidbe nema kumova nego su samo svjedoci, premda ih mnogi zovu kumovima. Za njih Crkva jedino traži da budu punoljetni i razumni. Crkva potiče mladence da za svjedoke ženidbe biraju katolike, ali dopušta da svjedoci budu i ljudi drugih vjera i svjetonazora. Svjedok prema mladencima nema nikakvih obaveza, što kod kumstva nije slučaj.